Vragenlijst

 Alles over jouw bedrijf

 

Doel

Een vragenlijst die je over jouw bedrijf kunt invullen. Zodoende leer ik jouw bedrijf beter kennen en kan ik hier op inspelen bij het ontwerpen van jouw website

Fabiënne Roeleveld

Fiva Support

Vul zoveel mogelijk in naar wat je weet en kunt bedenken. Als je twijfelt over een vraag, vul dan in wat als eerste in je opkomt; laat de vraag anders blanco, dan bespreken we dit tijdens een gesprek.

Probeer kritisch te zijn op het beantwoorden van de vragen.